måndag, oktober 22, 2007

re: filmare

det är någonting suspekt med människor som ägnar sin yrkesverksamma bana med att försöka fånga ett ögonblick de aldrig hade modet att försöka finna själva.

Etiketter: ,