onsdag, november 21, 2007

länge leve umeå filmfestival

SVERIGE är nu en filmfestival fattigare. UMEÅ INTERNATIONELLA FILMFESTIVAL tvingas gå i konkurs efter det att UMEÅ kommuns kulturnämnd beslutat sig för att dra in stödet. istället vill man satsa de pengarna på "filmens utveckling".

å ena sidan kan man anse det märkligt att man relativt drastiskt drar in kulturstödet till en filmfestival som drivits i 22 år. å andra sidan finns det kanske ett mervärde i att låta de pengarna gå till faktisk filmproduktion i UMEÅ-regionen. det är ett moraliskt avvägande - vill man ha ett regionalt visningsfönster med internationella amibitioner en gång per år eller vill man stödja de faktiska filmarna i regionen - om det nu är det som kulturnämnden avser använda pengarna till, vilket i dagsläget är högst oklart.

i en perfekt värld borde det ena rimligtvis inte utesluta det andra.

Etiketter: , , , ,