onsdag, februari 07, 2007

great...

just great...

7 februari 2007
MED SORG MEDDELAR FOLKETS BIO

KORT & GRATIS GÅR I GRAVEN

Efter nio år, 3330 föreställningar och 190 filmer tvingas Folkets Bio nu
lägga ned den unika satsningen med kortfilmsvisningar på bio.
Under rubriken Kort och Gratis har Folkets Bio sedan 1998 visat ny svensk
kortfilm på bio 365 dagar om året. Kortfilm visas också på biografer runtom i landet och intresset ökar.
Carl-Johan De Geer, Ann-Sofi Sidén, Kristina Humle, Lukas Moodysson, Lisa Ohlin, Staffan Lamm, Maria von Heland, Jonas Åkerlund, Lisa Munthe, Sara Kadefors, Jonas Odell Maja Lindström, Jockum Nordström, Stefan Jarl är några av de vars kortfilmer nått publiken genom Kort & Gratis.
Debutanter som prövar sina första alster mot publiken och gamla rävar som fortfarande uppskattar kortfilmsformatet.
Det var genom stöd från Stockholm Kulturhuvudstad 98 som kortfilmsverksamheten kom igång. Men sedan dess har finansieringsfrågan varit mer eller mindre olöst. Många års envisa ansträngningar att få till stånd ett kulturstöd för kortfilmsvisningar har inte mötts av något som helst gehör.
Idag produceras det mer svensk kortfilm än någonsin. På kortfilmsproduktion satsas det årligen ca 25-30 miljoner, både med pengar från Filminstitutet och från regionala filmfonder. Men någon satsning i nästa led, distribution och visning, existerar inte.
Svensk kortfilm är också internationellt uppmärksammad på filmfestivaler världen över. Vi har en kortfilmskonsulent och kortfilmen har en egen Guldbagge.

Visningstillfällena däremot är begränsade till enstaka festival- och TV-visningar. Enligt 2006 års filmavtal ska man verka för förnyelse och utveckling av distribution och visning i hela landet, verka för att svensk film ska spegla hela landet, verka för att svensk film ska nå en större publik i alla visningsformer samt verka för att antalet biobesök ska öka.

I väntan på att kortfilmen ska få det kulturstöd som är nödvändig för att den ska kunna visas meddelar Folkets Bio härmed att Kort & Gratis går i graven.

Etiketter: ,