fredag, september 07, 2007

förtroendekapital

ett par timmar innan morgondagens inspelning och jag tror ärligt på en hel natts god sömn om ett par minuter. de justeringar jag har av manusets händelser och de alternativa blocking-möjligheterna som jag har till mitt förfogande är saker jag bestämt mig för att avhandla på E6:an mellan MALMÖ och SVALÖV någon gång mellan 07.00 och 07.50. dessutom måste det hållas en allmän diskussion om en del sista-minuten ändringar i schemat, men det är ändringar som jag tror kan gagna så väl produktionsgången som den konstnärliga gestaltningen i sin helhet.

mitt crew består av människor som jag både känner väl och de som jag inte känner lika väl, men som jag har stort förtroende för; människor jag arbetat med tidigare och människor vars tidigare verk och gärningar talar för sig själva; människor med stor kreativitet och kunskap inom sitt respektive fält - men kanske framförallt: människor som jag tycker att det ska bli genuint roligt att umgås med under en dags inspelning i det som är mitt barndomshem. jag vill ogärna försätta mig och andra i en situation där det förtroendet inte finns. eller där det förverkas.

jag tror att förtroende är något som man bara delvis kan bygga upp - men som i grund och botten måste bygga på en kemisk reaktion vid första ögonblicket av kontakt. finns det inte där (i en ren form eller besudlad, det må kvitta), så är det heller inte värt att söka efter.

imorgon spelar jag in min 15:e kortfilm. jag reflekterar ogärna över om det är en milstolpe eller ej - för det känns fortfarande som om jag bara börjat.

Etiketter: , , , , , , ,