fredag, april 11, 2008

87 visas i Lund

ikväll deltar jag, IA GUSTAFSSON och MAGNUS GÖRANSSON på FILM AFTER WORK på LILLA TEATERN i LUND. det är ett relativt nystartat evenemang för den skånska filmsfären, där man träffas under ledigare förhållanden och pratar och visar nya verk eller work-in-progress-ursnitt. allt för att skapa en känsla av sammanhang i regionen.

sakta men säkert verkar den skånska filmsfären röra sig mot en allt djupare korsbefruktning - bara ikväll deltar mer än 50 personer från diverse kulturinstitutioner, produktionsbolag och TV-sfären. detta är givetvis mycket lovande för alla som arbetar med film i vår närregion. ju fler forum som skapas, ju fler människor som deltar, desto större kontaktnät som kan skapas, desto starkare kommer den skånska filmbranschen att stå.

och ikväll har vi alltså fått äran att avsluta kvällen genom att visa min kortfilm "87".

fotnot: FILM AFTER WORK är ett slutet evenemang, och således klassificeras kvällens visning som en privat visning.

Etiketter: , , , , , ,