tisdag, augusti 22, 2006

6:e nyhetsbrevet från film stockholm

FILM STOCKHOLM har släppt sitt 6:e nyhetsbrev för året. i det kan
man bland annat läsa om planerna på att skapa det fjärde filmproduktionscentrat, den nya filmfonden STOCKHOLM-MÄLARDALEN, som uppenbarligen har väldigt höga ambitioner. det är spännande tider för stockholmarna.

nyhetsbrevet kan läsas här: http://www.filmstockholm.se/nyhet/pdf/6_2006.pdf

i andra filmrelaterade nyheter kan det rapporteras att FILM I SKÅNE nu har lämnat MALMÖ för att öppna butik i YSTAD. samtidigt bygger man upp ett UNGAS FILMCENTER i HELSINGBORG. det vankas nystart i leden. det är spännande tider för skåningarna.