tisdag, augusti 08, 2006

pressrelease: väsenpumpen

FILMCENTRUM SYD

PRESSRELEASE
"VÄSENPUMPEN "
2006-08-08

TVÅ AV SVERIGES FRÄMSTA SKÅDESPELARE I FILMEXPERIMENT MED IMPROVISATION


FILMCENTRUM SYD och regissören CSABA BENE PERLENBERG har glädjen att meddela att två av Sveriges främsta skådespelare deltar i den tredje och sista delen av Perlenbergs IMPROVISATIONSTRILOGI. Skådespelarna ANDERS GRANSTRÖM och LARS-ERIK BERENETT kommer i filmen "VÄSENPUMPEN" att gestalta två barndomskamrater som en öde morgon möts för första gången på 50 år. De kommer att ha ett samtal om livet som de företar under en lång skogspromenad.

- Det är inte första gången som jag med glädje tackat ja till ett skamligt förslag från Csaba Bene Perlenberg, säger Anders Granström.

Den ene av de två barndomskamraterna är där på den andres initiativ. Det blir en omvälvande återförening, där nuet blandas med det förgångna; där sanningar omprövas och minnen analyseras. Men det blir också en uppgörelse med gamla begångna synder, och nuvarande invanda mönster. Och inte minst en slutlig upplösning på den pakt de båda kom överens om som barn...
I en parantes av deras liv blir detta det viktigaste mötet någonsin - och det sista för resten av livet.

Baserat på karaktärsbeskrivningar och relationshistorik ska Granström och Berenett improvisera fram sina repliker och filmens utveckling - i en enda tagning. Perlenbergs regi ligger i hans samtal med skådespelarna innan inspelning och i hans sampel med fotografen JARNO VINSENCIUS vad gäller cinematografin under promenadens gång. Ljuddesignen och ljudbilden kommer att handhas av PÅL CALLMER.

- Manuset ligger i ugnen, fortsätter Berenett och syftar på filmens improvisationsmetodik där hela filmen kommer att utspela sig under en enda kontinuerlig tagning, och där det inte finns något manus.

Lars-Erik Berenett fortsätter med att säga:
- Jag tycker det är spännande och intressant och det ska bli roligt att deltaga.

Granströms och Berenetts medverkan i Improvisationstrilogien markerar att det finns plats för experimentellt filmskapande i dagens film-Sverige.

- Att knyta ihop Improvisationstrilogien med en film där Anders och Lars-Erik deltar gör mig väldigt glad och oerhört stolt, säger Perlenberg och fortsätter:
- Detta är två av de finaste svenska manliga skådespelarna idag, och att få möjligheten att förena dem på film är fantastiskt. Att de dessutom gör det under denna experimentella form vittnar om ett stort personligt mod och konstnärlig integritet.

Granström och Berenett har faktiskt deltagit i samma produktion tidigare. I Hassel-filmen "De giriga" (1991) spelade de mot varandra utan att vara i bild samtidigt. Granström gestaltade en skånsk tullare som Berenett i rollen som Hassel hade enorma kommunikationsproblem med. Detta är dock första gången som de arbetar med varandra.

Csaba Bene Perlenberg avslutar med ”Väsenpumpen” sin Improvisationstrilogi, i vilken de tidigare filmerna är "NARRATIVITAE" och "ALEXANDERS AFTON". I "Narrativitae" skapades en berättelse utifrån tre separata improvisationsövningar med skådespelarna MAGNUS GÖRANSSON, AMELIE NÖRGAARD och OSCAR TÖRINGE. I "Alexanders afton" gestaltade skådespelarna SARA GLASER och Magnus Göransson två främlingar som tvingas möta sig själva och varandra då de tillsammans fastnar i en hiss under en ödesdiger natt. Båda filmerna var manuslösa.

- Jag har velat vänta med att släppa ut filmerna på festivalsvängen tills det att de kan ses i sitt sammanhang, säger Perlenberg och fortsätter:
- Idag finns det en oerhörd stor press på filmskapare att man ska passa en formatmall både vad gäller tider och innehåll för olika distributionskanaler.
- Den ursprungliga tanken med Improvisationstrilogien var att dessa filmerna skulle ge mig som filmskapare och mina medarbetare en möjlighet att arbeta förutsättningslöst. Det är en längtan om frihet i vårt konstnärliga utövande som driver oss.

Detta innebär därmed att det inte finns en på förhand bestämd tid för "Väsenpumpen". Den blir helt enkelt så lång som inspelningen pågår, med den enda begränsningen av den använda bandlängden.

"Väsenpumpen" finansieras av ideellt deltagande, teknikstöd från FilmCentrum Syd, ett mindre bidrag från Landskrona Kommuns Fritids- och kulturnämnds Ungdomspott samt privata investeringar.

”Väsenpumpen” konkluderar också ett framgångsrikt samarbete med filmföreningen Filmcentrum Syd i Malmö och Perlenberg, då hela Improvisationstrilogien producerats i samproduktion dem emellan.
- Filmcentrum Syds medverkan har varit ovärderlig och de är utan tvekan Skånes främsta resurs för fristående filmskapare, avslutar Perlenberg.

Inspelning sker i Skåne under september månad.

För mer information, var vänliga kontakta producent FREDRIK MYRTELL (0730-508598).

Etiketter: , , , , , , ,