måndag, augusti 14, 2006

film i värmlands nyhetsbrev

det är intressant att följa de olika elektroniska utskicken från de regionala filmpoolerna i SVERIGE. FILM STOCKHOLM har ett PDF-dokument som de skickar ut några gånger om året; FILM I SKÅNE likaså men med större intervaller. FILM STOCKHOLMs nyhetsbrev brukar vara bra på det viset att många av filmevenemangen i vår hufvudstad även är av riksintresse, vilket gör att man kan gagnas av det även om man kommer utifrån. FILM I SKÅNES nyhetsbrev fungerar mer som en retroaktiv resumé över vad som har hänt mellan tiden från det förra nyhetsbrevet till nuvarande, med lite längre intervjuer med aktuella filmare. sägas måste, är att det har blivit mycket bättre det senaste året än vad det var innan. den brukar även innehålla en filmpolitisk ledare, vilket alltid är intressant att läsa.

de bästa nyhetsbreven är givetvis ett sådant som inte bara gagnar respektive läns filmare, utan som även har lite matnyttigatips för filmare i allmänhet.

FILM I VÄRMLANDs nyhetsbrev är mer ofta än inte, ett sådant. till skillnad från många andra filmpoolers nyhetsbrev skickar de ut något när det finns något intressant att tipsa om - vilket innebär att det inte följer en systematisk kvartalsmall, samt att det verkar vara oftare än många av sina regionala systerorganisationer.

gå in på http://www.filmivarmland.se och klicka på NYHETSBREV på vänstra menyn för att börja prenumerera.