fredag, december 01, 2006

svenska filminstitutet vässar klorna (?)

det fanns en gång ett pressmeddelande. det skickades ut torsdagen den 30 november och berörde SVENSKA FILMINSTUTETS framtidsplaner. någon i den vidöppna salen undrade lite magstarkt om det var en sista dödsryckning, eller om det var ett allvarligt försök av relativt nya VD:n CISSI ELWIN att göra sitt institut angeläget ånyo. och onekligen verkar det intressant. det mest markanta är att ELWIN omorganiserar SFI och plockar bort 20 tjänser för att frigöra resurser för att "...höja kvaliteten i svensk film och säkerställa att målen för den svenska filmpolitiken kan nås på ett bättre och mer effektivt sätt." för en gångs skull har vi alltså en statlig verkschef som inte är rädd att offra sitt eget verks välmående för verkets egentliga uppgift - ett verk existerar inte för verkets eget skull, utan för de målsättningar som verket ska verka för. byråkratiska tjänster sållas bort för att ge filmarna större möjligheter (inte nödvändigtvis fler, dock) att genomföra sina visioner. HURRA!

samtidigt hycklar inte CISSI ELWIN. samma yrkesgrupp som hon nu ger ökade möjligheter för, måste också ta sig själva i kragen, och även om hon inte säger det rätt ut i ett direkt citat i pressmeddelandet, står det på följande vis:

Cissi Elwin menar att många anser att den svenska filmen idag har problem med kvaliteten:

- Vi kan konstatera att nu sviker även publiken. Dessutom är många av filmprojekten underfinansierade, vilket drabbar kvaliteten.

det är diplomatiska färdigheter på hög nivå. "många anser"...

rent konkret listas följande punkter om SFI:s planer:

- höja nivån för Filminstitutens stöd - både konstnärligt och resursmässigt. De projekt Filminstitutet väljer att gå in i kommer att få de förutsättningar de behöver.

- högre finansiering för vissa projekt jämfört med idag, från i snitt 25% till 40% vilket troligtvis resulterar i cirka 20 Filminstitutsstödda filmer per år.

- ny kompetens i form av finansiell/budgetkompetens respektive marknadskompetens för att bättre granska projekt och kvalitetssäkra dem.

- mer pengar i projektens utvecklasfas

- ny satsning på unga filmare och talangutveckling. Tillsammans med SVT, Film i Väst och Filmpool Nord görs en speciell satsning på långfilmer med lägre budget, för de som gör sin första eller andra långfilm.

dessutom görs en storsatsning på webben, både på sfi.se men även på www.dvoted.net, en ny samlingsplats för unga filmskapare i Norden.

hon är kanske inte så pjåkig ändå, den där ELWIN.

Etiketter: , , ,