torsdag, februari 01, 2007

kvp om väsenpumpen

recension i dagens KVÄLLSPOSTEN, på kultursidorna, av ANDERS E. LARSSON. man vågar sig återge artikeln i sin helhet eftersom Kvällsposten Kultur inte publicerar sina texter i digital form.

Nyss bortgångne Robert Altman gjorde det i "Spelaren" (1992), satiren om filmfabriken i Hollywood - som ironiskt nog drog in en hel bunt pengar till just Hollywoodindustrin. Landskronafilmaren och Kvällsposten-skribenten Csaba Bene Perlenberg gör det i än större utsträckning i långa kortfilmen Väsenpumpen (världspremiär på filmfestivalen i Göteborg).

Altman inleder med en enda obruten tagning på sex minuter, Perlenbergs film består av ett enda klipp på 60 minuter.
Väsenpumpen är befriande egensinnig - här är det någon som har bestämt sig för att experimentera och köra på sin idé fullt ut, och åtminstone 45 av de 60 minuterna är riktigt vassa.
Metoden som Perlenberg, och de utmärkt lyhörda skådespelarna Anders Granström och Lars-Erik Berenett använt sig av, blandar en förutbestämd dramatisk stomme med improviserad utfyllnad. Fler svenska filmare borde våga välja nya stigar.

english translation:

Recently departed Robert Altman did it in "The Player" (1992), the satire about the filmfactory in Hollywood - which, ironically, made a whole lot of money for the Hollywood industry.
The Landskrona-filmmaker and Evening Post-scribe Csaba Bene Perlenberg does it in a larger fashion in the new short feature film The Walk (world premiere at the filmfestival in Gothenburg).
Altman opens with a 6 minute uninterrupted take, Perlenbergs film consists of a single shot lasting 60 minutes.
The Walk is relievingly of it´s own mind - here, someone has decided to experiment and to go for his own idea full on, and atleast 45 of the 60 minutes are truly sharp.
The method Perlenberg, and the excellent actors Anders Granström and Lars-Erik Berenett uses, mixes a predestined dramatic frame with an improvised filling. More Swedish filmmakers should dare to tread new paths.


Review published on Thursday, February 1st 2007, in The Evening Post (Kvällsposten). All rights reserved by Anders E. Larsson (writer) and Kvällsposten/Expressen AB.

Etiketter: , ,