lördag, januari 26, 2008

cinemix #5 - spridda kommentarer

nedanstående är ett par spridda kommentarer från de två första CINEMIX-seminarierna på RESPEKT på JÄRNTORGET, här i GÖTEBORG.

"Det var glädjande att höra på kulturministern igårkväll, som delvis sa helt nya saker, som hon inte sagt innan, det vill säga att det inte är en självklarhet att det ska vara en avtalsmodell. Det har vi inte hört henne säga förut." (CISSI ELWIN)

"Jag skulle vilja belysa mediernas roll. Det finns inte bara en konservatism i branschen. Medierna hanterar filmbevakningen på ett sätt som koncentrerar sig på de sju, åtta stora filmpremiärerna." [...] "Mediernas bevakning måste förändras för att folk ska kunna upptäcka fler svenska filmer." (HYNEK PALLAS)

"Jag tror att publiken är nyfiken på det som går på bio. Det är svårt att känna till det som inte har presenterats för en, om man inte är cineast." (HYNEK PALLAS)

"Det är konstigt att medierna inte tar en vägledande roll (av filmbevakningen)”. (CISSI ELWIN)

"Jag hoppas att det växande antalet bloggar kommer att hjälpa till att föra fram filmer." (HYNEK PALLAS)

"Redaktionerna har satt filmbevakningen mellan nöje och kultur, där det famlar efter luft." (HYNEK PALLAS)

"Om man kan göra biografen till en mini-filmfestival året runt, så tror jag att man kan komma långt." (MARIT KAPLAN re: bions roll som filmfrämjare)

"Man vänder sig till ALLA. Så marknadsför man nästan inga andra produkter." (CISSI ELWIN re: konservatismen i den svenska filmbranschen vad gäller marknadsföring av film)

"Det finns en väldigt utbredd konservatism vad gäller uppfattningen av vad en biograf är. Det kommer att kosta väldigt mycket pengar att omstrukturera biografens roll." (HYNEK PALLAS)

"Bio är en konstform i sig. Man vill kunna se en bio på plats, precis som man inte vill se en staty på internet.” (HYNEK PALLAS)

"Man måste se biostödet och stödet till lanseringen av kvalitetsfilmen som en kulturfråga (och inte som en enskild filmfråga). Det behövs mer pengar. De här filmerna KAN inte enbart existera på kommersiella villkor." (CISSI ELWIN re: ”kvalitetsfilmen”)

"En filmklubb (som i Danmark) ... Ja, jättegärna, men jag tror inte att SFI kan bestämma det, i en värld där det är SF som behöver ta det beslutet." (JAKOB ABRAHAMSSON)

"Jag tror att filmen hade blivit marginaliserad. Jag tror på den här samverkan mellan branschens kunniga aktörer och ... Jag skulle tycka det kändes ganska otryggt om filmen var utlämnad åt politiska beslut." (CISSI ELWIN re: en helstatlig filmpolitik)

"Publiken är ju inte intresserad av huruvida filmen är digital eller inte, men är så det ibland låter vad gäller digitaliseringen (som en universal lösning)." (publikkommentar)

"Vi måste få samma slags publikarbete för bion och filmen som teatern har haft." (publikkommentar)

och, avslutningsvis, så är kanske följande fråga som ställdes av JANNIKE ÅHLUND den viktigaste i sammanhanget, i alla fall vad gäller symboliken i det.
"Kan man göra det sexigare att gå på bio?"

samt, en personlig kommentar: i diskussionen om visningsfönster, festivalers roll och olika distributionsfönster under det andra seminariet för dagen, så är det nog lite märkligt att ingen nämner det faktum att en av våra svenska filmfestivaler (UMEÅ INTERNATIONELLA FILM FESTIVAL) gick i graven i slutet av 2007.

Etiketter: , , , , ,