tisdag, september 05, 2006

tjugo4 ansatser

om jag under min livstid lyckas fånga 24 perfekta bildrutor, inte nödvändigtvis med varandra nära besläktade, där dessa representerar min livsfilosofi och synsätt, min karaktär och mina frågeställningar, so okay. so be it. då var det värt det. ty då förlängs min livstid i 24 versioner. vad mer kan en cinetekniker hoppas på?

tillägg: begreppet om perfektion är i grunden en värderingsmanifestation, och som sådan högst subjektiv, och inte sällan innerligt politiserad. vad min uppfattning & definition av perfektion består är för närvarande inte känt. men man kan dock vara förvissad om att den berör ett visst 
perspektiv, och procentsats, av vår förståelse av det ofullkomligas skärskådning.