söndag, november 19, 2006

produktionell kvintessens

det finns mycket som har att göra med tillgång av olika saker eller olika slags förberedelser, inför och/eller på en inspelningsplats, on location, som är viktigt för att inspelningen ska gå så smärtfritt som möjligt. människor måste komma i tid; olika yrkesgrupper måste ha koll på sin utrustning; det måste finnas diverse planer för olika set-ups, storyboard och en shotlista; teamet måste kunna hålla tyst när de behöver vara tysta; regissören måste vara förberedd och kunna manuset utan att behöva ägna tid åt att fundera på olika tolkningsmöjligheter; skådespelarna måste kunna sin dialog och/eller grunden i sin roll; inspelningsplatsen måste vara någorlunda förberedd; batterier måste vara laddade; alternativa back-up planer i händelse av olika motgångar måste vara förberedda; dubbletter av de mest grundläggande saker som kan gå sönder måste finnas tillhanda; allt detta, eller inget av det, kan avgöra en produktions slutliga resultat - dock bör det erkännas att en hel del av dessa sakerna kan det till och med kompromissas med, utan att orsaka allt för stor skada. men det finns en enda sak, en konstant faktor, som man som produktionsansvarig aldrig, aldrig, under några som helst omständigheter har råd att undanhålla, ifrågasätta, kompromissa med, göra halvdant eller inte tillhandahålla: MAT. detta det mest grundläggande för människors välmående. har du ett hungrigt crew, så får du snart ett veritabelt textboksexempel på degenerativ grupp-psykologi: irritation, koncentrationssvårigheter, ifrågasättande av den nödvändiga inspelningshierarkin och allmänt kaos. ju större tillgång och ju större valmöjlighet för crewet att äta, desto bättre. inte minst en tillgång till frukt och godis för socker/energibehov är viktigt. om möjligt, så försök att undvika kött och vitt bröd, då huvudmåltiden serveras. det tar lång tid för kroppen att bryta ner och gör crewet satt och slött. någon slags vegetarisk rätt, med inslag av vilt vid köttbehov, fungerar alldeles utmärkt.

i en filmskapares evinnerliga sökande efter DEN STORA SANNINGEN, blir det lätt som så att man förbiser de mest grundläggande elementen.

Etiketter: