söndag, december 03, 2006

bio maxim dubbelt upp!

min hembiograf BIO MAXIM kommer att byggas ut till en 2-salongs biograf. detta efter att LANDSKRONA KULTURNAMND, med den nya borgerliga majoriteten, bestämt sig för att stödja biografen med över en halv miljon kronor per år, under de kommande 8 åren. socialdemokraterna, med dess avgående ordförande LEIF OHLIN, har reserverat sig med motiveringen att de inte vill stödja en kommersiell verksamhet, och att stöd-tiden är för lång. att socialdemokraterna i flera år har stöttat mindre folkliga ARBETARRORELSENS ARKIV, viftar han bort med att säga att det är en ideell verksamhet. sanningen är istället den att bio-kulturen i LANSKRONA aldrig har varit en särskilt högprioriterad fråga från stadens socialdemokrati, medan A-ARKIVET varit en helig ko, som det varit tabu att ifrågasätta.

det är en viktig, och modig, kulturpolitisk markering från kulturnämndens sida att satsa på en lokal biograf i en tid när den behöver det som mest. den svenska biografnäringen utsätts för allt hårdare press från nya medier och ett vikande besöksunderlag. att nämnden dessutom bestämt sig för att garantera stödet under en så lång tid visar på ett åtagande som är en rejäl markering om BIO MAXIMs ställning i LANDSKRONA som stadens ledande kulturinstitution.

att biografen nu får 2 salonger innebär förhoppningsvis också att man får utrymme att visa smalare filmer. kanske kan filmen på något vis också bli en del av den nödvändiga process om kultur- och identitets-sökande som präglar denna sargade stad, idag. här finns nu en unik chans att prova nya koncept om vad en biograf kan spela för en roll i ett lokalt klimat, präglat av sin sociala traumatism.

detta säger lika mycket om filmens möjliga styrka, den nya politiska majoritetens mod som den socialdemokratiska minoritetens visionslöshet.

Etiketter: , , , ,