tisdag, november 27, 2007

att ha i åtanke

det är viktigt att debattera det offentligas anslag till den alltför bidragsberoende kulturen. nu senast har det debatterats kraftigt under REGION SKÅNEs budgetsammanträde inför 2008, läs här. men det är skillnad på att vara självkritisk och osaklig. när man vill skära ner regionens kulturbudget med 30% med den öppna motiveringen att det ska motverka "opassande" utställningar, såsom SVERIGEDEMOKRATERNAS representant vill, då blir saker problematiska. för visst kan resonemang föras om att vissa kulturyttringar endast är för en "elitpublik" - men då handlar det snarare om att man måste föra ett resonemang om anledningen till detta, samt det faktiska mervärdet.

SVERIGE är idag i mångt och mycket ett intellektuellt slutet land. på så vis lever vi i de vedertagna sanningarnas förlovade rike. mycket som bör ifrågasättas utsätts inte för en nödvändig debatt, medan de breda debatterna som förs ofta är missriktade, felformulerade och inte sällan initierade eller uppmuntrade för att avleda uppmärksamheten från de verkligt viktiga ämnena eller synvinklarna. detta är konsekvensen av att ett och samma parti haft maktinnehav i över sjuttio år och lagt tyngdpunkter på annat än individers behov av kulturell och intellektuell stimulans. därmed är alltså underlaget för de moderna kulturyttringarna också urholkat. de borgerliga "elitpubliker" (samt pseudo-borgerliga publikmedlemmar som består av vänsteranhängare med dåligt samvete för sina egna begångna klassresor) som idag finns, lever i en märklig symbios med de s.k. kulturarbetarna som är en väldigt homogen grupp med tydlig vänsterprofil. något annat är oftast otänkbart. undertecknad är nog en av få öppet borgerliga (liberal) kulturutövare i detta land.

men då man kritiserar det offentligas finansiering av kulturen och diskuterar "elitpubliker", bör det nog i ärlighetens namn nämnas att det är just medlemmarna av dessa "elitpubliker" (som demografiskt sett är övre medel- eller höginkomsttagare) som via sitt höga skattetryck i hög grad är med och själva betalar notan. därmed försätter man sig alltså i en fullkomligt groteskt snedvriden debatt som endast agerar som medlöpare för ett snedvridet politiskt egenintresse.

att kulturen sedan borde få nya möjligheter att bära sig själv, genom diverse incentiv på nationell nivå (tänk: Irland, kulturarbetares ständigt återkommande referenspunkt), är en annan men nog så viktigare debatt.

all kultur, det politiskt korrekta och det obekväma tillika, är gjord med avsikten att BREDDA VYER och SKAPA DIALOG. därför är det heller inte så märkligt att kulturen kommer i skottgluggen för ett parti som inte prenumerar på något av dessa honnörsbegrepp. med en sådan politik blir ett och ett aldrig något annat än noll.

Etiketter: , , ,

3 Comments:

Anonymous Zanna said...

Vad pinsamt der måste vara att leva i en landsände där SVERIGEDEMOKRATERNA är de enda som öppet vågar kritisera att människor har "sex" med djur (övergrepp är det rätta ordet, eftersom djur inte kan ge sitt samtycke till sex med människor) och att dessa övergrepp dessutom ska dokumenteras och ställas ut i offentliga lokaler. Påminner om när det kallades "konst" att en svensk dokumenterade hur han utnyttjade lettiska protistuerade i Riga i sin film.
Har ingenting till övers för rasismen, homofobin och abortmotståndet i SD men när de är de enda som öppet kritiserar en våldspornografisk utställning med djur"sex", ja då fick jag en liten vink om hur det kommer sig att de drar så enorma röstskaror just i Skåne.

Är glad att jag bor i en helt annan landsände, här skulle alla partier från V till KD ha kritiserat denna konst.

Och att djur"sex" och våldsporr skulle ha något överhuvedtaget med HBT-rättigheter överhuvudtaget är det dummaste jag hört.

12:01 fm  
Blogger perlenberg said...

Jag är rädd att du missar poängen. Mitt inlägg handlar inte om att försvara den aktuella utställningens innehåll, utan den aktuella utställningens rätt till att överhuvudtaget utställas. Ju mer provocerande en utställning är, desto viktigare är det att utställningen får ställas ut. De provocerande sakerna kan endast dekonstrueras om de kritiseras - i och med att du är kritiskt inställd till utställningen, borde du ju i själva verket vara glad över att den ställs ut, så att du kan utöva din medborgerliga rättighet till åsiktsutövande.

Argumentet att konst inte är demokrati och därmed inte har en automatisk rätt att visas kan omöjligtvis vara en korrekt uppfattning. Därför är jag också den första att försvara Sverigedemokraters yttrandefrihet, likväl som konstnärernas.

C.

12:15 fm  
Blogger perlenberg said...

P.s.

För övrigt tycker jag personligen att PÅL HOLLENDERs stilgrepp (för det var ett högst medvetet sådant) var ett cyniskt och totalt osmakligt stycke haveri, och helt felriktat i sitt försök att skapa en debatt. Det är svårt att kalla det konst - däremot är det svårt att inte kalla den aktuella regissörens makalösa bedrift att undkomma med hedern i behåll ett rent konststycke.

D.s.

12:24 fm  

Skicka en kommentar

<< Home