fredag, juni 23, 2006

metodik

inför inspelningarna fick skådespelarna karaktärsbeskrivningar och karaktärshistorik, som ett led i deras gestaltningar. vidare kommer förberedande samtal att hållas mellan regissören och de individuella skådespelarna. majoriteten av karaktärernas dialoger kommer att härstamma från skådespelarna själva, men förslag på repliker kommer att ges av regissören då han anser att han har något att tillägga.