fredag, september 22, 2006

blogg från, i och om PRAHA

nu drar jag igång en ny blogg. den heter PERLENBERG PRAHA och är ämnad att ge en inblick i min vistelse i PRAHA. jag ska försöka hålla isär mina filmfilosofiska exkursioner från vardagens bestyr så gott det går. allt gott!