torsdag, september 14, 2006

nocturnal summering

nattens slutnotering lyder följande, i form av ett konstaterande: detta är den första nattsession jag åtnjutit på åtskilliga veckor. en sådan slags mängd veckor som stavas MÅNADER. faktumet, likt konstaterandet, är en förnöjelse i sig. dessa oanade färdriktningar roar mig.