onsdag, oktober 04, 2006

dokumentarens villkor i SE och omvarlden

AMNESTY PRESS, som mycket val kan vara SVERIGES viktigaste publikation, publicerade igar en artikel om dokumentarfilmares arbetsvillkor och den dokumentara journalistikens roll for att faktiskt paverka skeenden i var omvarld - eller narvarld, beroende pa ens perspektiv. texten beror ocksa vad som haller pa att handa inom SVT och dess sandning av dokumentarer - som inte kommer finnas kvar i sin nuvarande form, lange till.

las den viktiga texten HAR.