torsdag, oktober 12, 2006

jargong

ett set har flera viktiga verbala kort-kommandon som man måste iakkta med största vaksamhet. ´LJUDTEST´, ´STRIKING!´, ´DIRECTOR ON SET´ och inte minst ´ACTION´ kräver att man lyssnar, uppfattar, förstår och därmed åtlyder. men efter ett visst tag och med viss erfarenhet av filmproduktion inser man att det finns ett annat oerhört viktigt kort-kommando som är ett uttryck för en livsfilosofi och praktiskt lagd natur som är viktigt att anamma. ´FUCK IT´. kort och gott. bör inte användas allt för ofta, men gärna vid precis rätt tillfälle. ibland finns det helt enkelt vissa lösningar som man försöker åstadkomma som inte är gångbara och man inte har mer tid att försöka med. då vet man vad man ska säga. ´FUCK IT´.