fredag, oktober 06, 2006

svt, astoria och kulturministern

det finns väldigt mycket att kommentera inom svenskt kulturliv för närvarande. därför tänker jag försöka avverka det viktigaste, nämligen det som berör filmens område:

- SVT. under 2007 kommer SVERIGES TELEVISION att genomföra ökade satsningar på SVT DRAMA. andra avdelningar får stryka på foten, bland annat nyhetsjournalistiken och SVT24, som blir en ren repriskanal. eftersom SVT redan från början inte riktigt visste vad man skulle med kanalen till, är detta i alla fall konsekvent. jag minns fortfarande att SVT 24 under själva valdagen den 17:e september visade text-TV sent in på eftermiddagen. det finns flera anledningar till varför detta är både berättigat och bra. först och främst är det passande för att SVT nu äntligen förstår, tack vare de senaste årens fenomenala kvalitetshöjning i den amerikanska TV-dramavärlden, att stark TV-dramaturgi kan skildra vår omvärld på ett mycket djupare vis än upphausade, nerklippta och stressade 1,5min inslag på RAPPORT en onsdagskväll. det är genom bra dramatik som vi får förståelse och insikt. ca. 30miljoner kronor överförs till dramaverksamheten. förhoppningsvis skapas det på så vis ökade möjligheter för att andra krafter än de redan etablerade får möjlighet att skapa.

samtidigt är det bra att SVT:s journalistik vingklipps en aning, eftersom man varit allt för präglade av sin anti-amerikanism och pro-socialistiska tendenser än vad som varit bra för begreppet "public service". att samhällsmagasinet FAKTUM får stryka på foten är både beklagligt och förståeligt - de har sedan starten varit en ohejdad och fantastisk häcklare av det socialdemokratiska arbetarepartiet och bilden av SVERIGE som världens moraliska centrum. när nu detta parti inte längre sitter vid makten, finns inte samma behov av satir. dock hoppas jag att det skapas ett nytt samhällsmagasin som bevakar den nya borgerliga regeringen. rätt ska vara rätt.

- ASTORIA CINEMAS meddelade tidigare idag hur man ska rädda sitt företag. nysatsningen kom av sig. och man kan fråga sig om beskedet kan kallas räddning överhuvudtaget, eftersom man lägger ner samtliga landsortsbiografer förutom i LUND, UPPSALA och BORLÄNGE, men som i sin tur övertas av SF BIO. ASTORIA ska "renodla" sin verksamhet och bara behålla sina biografer i STOCKHOLM, GÖTEBORG och MALMÖ. detta betyder att HELSINGBORGS DAGBLADS eminenta kulturredaktör och tillika cineast GUNNAR BERGDAHL kommer att författa ett par minst sagt svavelosande texter om kvalitetsfilmens definitiva uttåg från HELSINGBORG, då bland annat RÖDA KVARN i HELSINGBORG alltså axas. med den läggs även biografer i GÄVLE, JÖNKÖPING, KARLSTAD, LINKÖPING, LULEÅ, UMEÅ, VÄSTERÅS och ÖREBRO ner. resultatet: färre antal biografer i SVERIGE, SF BIO dominerar, FOLKETS BIO får överta ASTORIAS roll som främste alternativa biografkedja. det är spännande tider vi lever i!

- CECILIA STEGÖ CHILÓ. monarkin SVERIGE har en ny kulturminister, tidigare chef för den borgerliga tankesmedjan TIMBRO. från svenska kultursfären fasas det nog väldigt mycket idag. tvärt emot detta finns det väldigt mycket som rimmar gott inför framtiden. 1. FREDRIK REINFELDT återupprättar tingens ordning med att kulturen åter får sitt eget departement. 2. STEGÖ CHILÓ har i flera artiklar offentligt uttalat att hon vill "avpolitisera kulturlivet från statlig styrning". mer frihet är aldrig fel. 3. hon säger följande om projektdilemmat: "jag vill värna kulturen från överprojektisering". BRA. nu kanske kulturen kan få ett längre förhållningsperspektiv än 12- och 18 månaders projekt. 4. hon säger mkt tydligt att kulturarbetare inte ska ses som "permantenta bidragstagare". 5. skattelättnader och pensionsfrågor kommer "ligga högt" på hennes bord.

detta, i kombination med nedanstående blogginlägg, säger, om inget annat, så att kulturpolitiken i alla fall kommer upp till diskussion. annat var det under LEIF PAGROTSKYs tid. då gällde galapremiärer och status quo.