onsdag, december 27, 2006

141 329 frågetecken

141 329 människor såg under julhelgen filmen med titeln som inte bör nämnas, men som handlar om en båttävling på SVERIGEs västkust. det, och den publika fascinationen för BECK- och WALLANDER-franchiserna, talar sitt tydliga språk när det gäller det svenska folkets frånvaro av sofistikerad cinetik-kultur. det är av största vikt att ämnet RÖRLIG BILD införs som grundämne inom svensk grundskola. filmkonsten tillåts inte frodas om inte
publiken vet att uppskatta den.

Etiketter: