torsdag, december 21, 2006

vidvinkel 4/2006

nya numret av VIDVINKEL, SVENSKA FILMINSTITUTETs nyhetsbrev om film- och TV-frågor på EU-nivå, är nu här. det är nr. 4/2006, och täcker perioden oktober-december. den ger en intressant bild av hur kultursektorn ses som en allt viktigare finansiell aktör på den europeiska marknaden, och att det finns en ständigt ökande insikt om att det borde skapas tydligare och fler incitament för att stimulera utvecklingen på området. det har sedan länge härskat en förlegad syn om att kultursektorn kostar mer än vad den smakar, vilket har gjort att kultursektorn därmed inte varit högprioriterad i de nationella budgetpropositionerna. i och med att EU nu börjat få upp ögonen för den allt mer gränsöverskridande sektorn, kommer det förhoppningsvis även att synas bland medlemsnationerna och deras kulturanslag.

vidare skrivs det om det nya brittiska filmstödet, som ger avsevärdiga skattelättnader för vissa brittiska filmprodukioner. en film med en budget av högst 20 miljoner pund kan skriva av hela 20%, medan filmer med högre budget kan skriva av 16% av sina kostnader. detta är onekligen ett vägledande exempel för den svenska borgerliga ALLIANSREGERINGEN om man vill driva en aktiv kulturpolitik, som även skulle kunna omfatta den svenska scenkonsten.

studien om kultursektorns finansiella betydelse som nyhetsbrevet refererar till kan läsas här, medan nyhetsbrevet i sig kan läsas här.

Etiketter: , ,