lördag, september 27, 2008

uppvaknanden

mitt ansikte söker mig och kräver lösen för sin tunga börda. med lite välvilja maskeras gärna sympatin.