söndag, september 10, 2006

produktionskodex

förberedelse inför en filminspelning är av allra största nödvändighet, men den är likväl ett otyg, och som sådan är den en obehaglig historia. den bör således delas in i två olika moment. den rent praktiska förberedelsen kan vara den mest komplicerade och den mest viktiga av de tu. den berör vem som ska vara var, när, med vad och varför. fungerar inte detta kan inte det ännu mer komplicerade och ännu viktigare momentet, det kreativa momentet, fungera någonstans eller överhuvudtaget alls. därav: om man på ett tidigt stadie kan dränka sina små orosfläckar så att de slutar föra det oväsen de är smidda att göra av någon slags vedervärdig allmänhysteri, så kan man sträcka ut sina spridda benfragment hela vägen upp i förespeglingen av oskuld, och lugnt och sansat och i ett alldeles onyktert tillstånd av ett groteskt förstorat hybris inleda sin aktiva självförnekelse. det är viktigt att vårda sin hybris, ty den är det enda som föder och värmer dig i kalla stunder av självömkan.

det kreativa momentet är ett aber i sig. den riskerar att skapa kaos av den praktiska förberedelsen, eftersom själva syftet med det kreativa momentet är att tillförskanska sig alternativa vis att utföra sin skapelse på. om man efter grundplaneringen kommer med briljanta inslag, och förslag, av klarhet, riskerar man därmed att skapa en cykel av ständig självstympning. om ens ansamling av rörliga bilder vid slutvisningen väger på samma vis som de gjorde innan ögonblicket av kemisk förbränning, innebär detta att de inte anammat stundens allvar längs med vägen. för vad är meningen med att införskaffa sig en bild och sedan visa upp den, om den är exakt samma som den man dessförinnan hittat för sig själv?

förena dessa båda moment och du når framgång. vid misslyckande riskerar man onekligen förblindning - och det är en cineteknikers största förfärelse. men den framgångsrika föreningen av dessa tu olika moment skapar även förutsättning för en cineteknikers största förförelse - den av den ideala bildrutan. speglingen av ens yttersta fruktan.