fredag, januari 12, 2007

åskådaren som auteur

begreppet ´publik´ diskriminerar ett omedelbart singulart perspektiv och syftar till att bibehålla en fasad av att ett åskådande av ett audiovisuellt verk förutsätter och omöjliggör något annat än ett pluralbegrepp vad gäller verkets berättigande som centrat för den ålagda uppmärksamheten. detta motsäger dock varje unika verks individuella påverkan på varje enskild åskådare. dessutom hävdar man med ´publik´-begreppet att individen inte skulle vara möjlig att inta en auteurhållning i sitt åskådarskap. likaväl som regissören och manusförfattaren beklär sig med auteurskapets ok och välsignelse, likväl kan åskådaren utgå från ett på förhand definierat regelsystem av bedömningskriterier gentemot det aktuella verket och varje förekommande och efterföljande verk däruppå. åskådaren är måhända en än större auteur än filmskaparen, som, till skillnad från denne, som endast utövar sin gärning under en, sett i ett större perspektiv, relativt begränsat tidsperiod, begår sin gärning under ett konstant flöde av intryck under varje sekund, minut och övergiven livstid som den genomgår.
auteur-åskådaren följer sin egen kringelkrokiga stringens, baserad på ens ständigt skiftande värderingar och omvärderingar. en auteur-åskådarens voyeuristiska ställning gentemot auteur-regissörens voyeuristiska utgångspunkt blir till en decentralisering av verkets maktcentrum - en individs blick blir till en annans återblick.

Etiketter: , , , , , , , , , ,