söndag, oktober 15, 2006

snidning

det är först i krissituationer som man får ett ypperligt tillfälle att lära känna en medmänniskas sanna virke. vissa agerar fnöske, en del bryts som plywood, medan andra uppvisar finsnirligt, inoljat ekträ. en filminspelning kan likställas med en sådan situation där ens sanna virke testas. det finns en mängd olika anledningar till varför ett set kan vara kaotiskt (om man bortser från det uppenbara och strikt dogmatiska, att ledningen inte leder, eftersom felaktigt ledarskap inte är ledarskap); teknik kan strula, själva setet kan uppvisa oanade problem, utomhusinspelningar är ett risktagande varje gång, regissören kan vara ofokuserad och oförberedd, och den tekniska personalen kan vara begränsad av den teknik som finns tillhanda men även av sin egen brist på erfarenhet och kunskap. till syvende och sist är det ändock producenten och regissören, ibland en och samma person, som är ansvarig för den atmosfär som råder till följd av dessa hinder som uppstår. håller man inte täljkniven i rätt vinkel och använder rätt mängd kraft för att tälja stycket på rätt vis för att få fram den skepnad man strävar efter från den råklump av förväntansfull massa som man bearbetar, så kommer man att slinta och sätta kniven i pekfingret. och ju mer trubbig kraft man använder, desto djupare kommer såret vara.

det finns inget värre än en oanande regissör som upprepade gånger, ur en aldrig sinanande källa av orsaker, ständigt ber om ursäkt för sina misstag när det redan är allt för uppenbart att han åstadkommer dem. då blir ursäktandet ännu ett av dessa misstag. en annan källa till irritation kan vara när han insisterar på att använda teknisk utrustning, till exempel en dolly eller jibarm eller andra finurligheter, som varken han eller någon annan på setet har den nödvändiga kunskapen om och inte har haft tillräckligt mycket övningstid på. ett aktivt set är helt fel plats att öva på. experimenterande gäller endast de dramaturgiska aspekterna - börjar man experimentera allt för mycket och på en allt för brant sluttning med teknisk utrustning, så kommer man inte därifrån förrän bra långt efter den utsatta tiden.

Etiketter: , , ,