tisdag, januari 16, 2007

konstnären möter motgångar illa

då konstnären verkar i denna värld för att gestalta den, och därmed är i dess yttersta tjänst samtidigt som konstnären är beroende av den, tolkas även omvärldens motkraft mot konstnären som dess otacksamhet. konstnären ställer sig oförstående till omvärldens oaktsamhet mot konstnärens oförställdhet, denna alldeles oväntade omöjlighet av omvärldens oöverstigliga oönskan om omöjliggörandet av det omänskliga.

Etiketter: